Aktualita:

Poděkování

patří všem rodičům a sponzorům za finanční dary, které jsme obdrželi v závěru kalendářního roku 2016.

Zakoupili jsme za ně čističky vzduchu do tříd, aby se snížilo riziko přenosu infekčních chorob a naše děti byly zdravější.

Děkujeme.

 

Cesta do Betléma - vystoupení dětí 4.C Zš Fryšták

1 | 2 >>

Vánoční koncert - třídy Včeličky, Motýlci a Delfínci

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vánoční koncert- třídy Kuřátka, Berušky a Sluníčka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zřizovatel MŠ

Město Fryšták

nám. Míru 43

763 16 Fryšták

www.frystak.cz

_________________________

 sdružení rodičů

Věneček, z. s.

www.venecek.cz