Aktualita:

V měsíci říjnu budeme zjišťovat zájem rodičů o vyšetření zraku dětí. Screening bude v naší mateřské škole provádět nestátní registrované zdravotnické zařízení - společnost Prima Vizus.

K vyšetření budou moci rodiče přihlásit i ty děti, které do mateřské školy nastupují později, až v průběhu školního roku.

Podrobné informace obdrží rodiče od vedení školy formou e- mailu.

 

Zaměstnanci Mateřské školy Fryšták 2016/2017

Zřizovatel MŠ

Město Fryšták

nám. Míru 43

763 16 Fryšták

www.frystak.cz

_________________________

 sdružení rodičů

Věneček, z. s.

www.venecek.cz