Dokumenty ke stažení:

 

Pověření k převzetí dítěte - zmocnění k odvádění a přivádění dítěte do MŠ jinou osobou než zákonným zástupcem

     

Desatero pro rodiče předškolního věku

   

Povinné předškolní vzdělávání

   
       

 

     

 

Dokumenty k zápisu:


Žádost o přijetí
 
Evidenční list  
Čestné prohlášení  
Kritéria k přijetí dítěte  


 

 

Důležité dokumenty:

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  
 Školní řád     
Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
v mateřské škole