Aktualita

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 budou

zveřejněny a vyvěšeny na webových stránkách v pátek 24. 5.

Oznámení o nepřijetí dítěte bude doručeno doporučeně

prostřednictvím pošty.

 

 

Zápis do mateřské školy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Návštěva Policie na školní zahradě

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zápis do 1. třídy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Zřizovatel MŠ

Město Fryšták

nám. Míru 43

763 16 Fryšták

www.frystak.cz

_________________________

 sdružení rodičů

Věneček, z. s.

www.venecek.cz