Aktualita

Poděkování

Děkujeme všem rodičům, kteří v závěru kalendářního

roku přispěli jakoukoliv formou sponzorského daru.

Díky tomu bylo možné pro naše děti pořídit nové

hračky, stavebnice a učební pomůcky pod vánoční

stromečky na všech třídách.

Zároveň přejeme všem šťastné vykročení do nového

roku 2020. Ať je pro nás všechny úspěšný.

 

Zapojili jsme se do projektu "Ježíškova vnoučata"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oslavy 40 let mateřské školy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Zřizovatel MŠ

Město Fryšták

nám. Míru 43

763 16 Fryšták

www.frystak.cz

Zapojení školy do Operačního programu

Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP VVV II.

Plakát.pdf (74149)

_________________________

 sdružení rodičů

Věneček, z. s.

www.venecek.cz