Čestné prohlášení

14.05.2020 11:53

Děti, které nastoupí do mateřské školy od 25. 5. 2020, nemohou být podle pokynů Ministerstva školství a mládeže přijaty bez vyplněného Čestného prohlášení. Toto prohlášení vypíše a potvrdí zákonný zástupce a odevzdá jej první den při nástupu dítěte do předškolního zařízení.

Čestné prohlášení.pdf (268,8 kB)