Zápis na školní rok 2019-2020

18.04.2019 14:48

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v úterý 7. května 2019 od 13. 00 hodin do 16. 00 hodin v nejvyšším patře hlavní budovy školky na Komenského ulici. K zápisu se dostaví zákonní zástupci, kteří počítají s tím, že jejich dítě nastoupí do mateřské školy po dovršení 3 let v průběhu školního roku 2019/2020. Děti jsou samozřejmě vítány a bude pro ně k dispozici otevřená herna a hračky.

Každý zákonný zástupce podá písemně Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání  k rukám ředitelky školy (tiskopis je také možné vyplnit již doma, na místě dojde pouze k přidělení registračního čísla).

Žádost o přijetí 2019.doc (39,5 kB)

Nedílnou součástí spisu dítěte je také Evidenční list a Potvrzení o očkování. Oba tiskopisy dostanou rodiče při zápisu sebou domů. Vyplněný Evidenční list a lékařem potvrzené očkování dodají do mateřské školy do17. 5. 2019, aby mohlo proběhnout správní řízení. Potvrzení o očkování nepožadujeme od dětí, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání (to znamená, že v době od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 dovrší věku 6 let).

Další variantou je možnost vytisknout si oba tiskopisy a přinést je již potvrzené a vyplněné a předat přímo na místě 7. 5. 2019.

Evidenční list 2019.doc (41,5 kB)

POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ 2019.docx (18,9 kB)