Vnitřní podmínky školy, třídy - uspořádání

Místnosti tříd v mateřské škole jsou prostorné a odpovídají počtu dětí, které mateřskou školu navštěvují. V šatně mají děti svoji skříňku, do které si ukládají oblečení. Na  umývárně je vše přizpůsobeno věku dětí a každý zde má svůj ručník. Dále mají děti také samostatnou poličku na ložní prádlo. Třída i herna jsou vybaveny vhodným nábytkem.


Hrací kouty poskytují dostatek soukromí pro hry dětí i jejich relaxaci. Učitelky v prostoru třídy mají přehled o všech dětech. Všechny hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je dítě mohlo samo vzít. Mateřská škola je dostatečně vybavena didaktickými pomůckami a náčiním pro rozvoj pohybových dovedností.

Charakteristiky třídy

V naší šestitřídní mateřské škole  jsou děti rozděleny do tříd homogenních, tedy klasicky podle věku. Na přání rodičů mohou být ale sourozenci zařazeni do stejné třídy. Jednotlivé třídy jsme pro snadnější zapamatování pojmenovali takto:
 

Název

 

Věk dětí

I. Kuřátka

3-4

II. Berušky

4-6

III. Sluníčka

5-7

IV. Včeličky

3-4

V. Motýlci

3-4

VI. Delfínci

5-7


Mateřskou školu navštěvují  děti ve věku od tří do šesti let, popřípadě děti s odloženou školní docházkou do sedmi let věku. Všechny mají trvalé bydliště ve Fryštáku, Lukovečku nebo v osadě Vítová, Žabárna, Suché, Lukovské, Výlanta, Horní a Dolní Ves, které patří k Fryštáku. Děti se navzájem znají a tráví spolu volný čas i mimo pobyt v mateřské škole. Toto kladně ovlivňuje přátelské vztahy dětí a snadnější adaptaci nově přijatých.
 

Na odloučeném pracovišti v Základní škole se nám podařilo vytvořit třídu předškolních dětí a třídu dětí  mladších. Protože jde o menší počet dětí, pracují zde pouze dvě učitelky a dochází tedy k vzájemnému propojování činností (příprava na pobyt venku, pobyt venku, stolování). Při těchto činnostech dochází k tomu, že starší děti pomáhají mladším a prohlubuje to přátelskou atmosféru v obou třídách a stává se, že nové děti se tak lépe adaptují.