Pedagogické pracovnice: 11

učitelky

         Daniela Hanačíková, Alexandra Hochmajerová, Mgr. Ivana Jašková

 

         Mgr. Lenka Jasenská, Bc. Aneta Klabačková, Helena Ohlídalová,

 

         Hana Smetánková, Mgr. Michaela Sovadinová, Zuzana Vičíková

 

 

asistent

        Jana Dlabajová, DiS

ředitelka

         Bc. Ilona Staňková

 

 

Provozní zaměstananci: 7

školní jídelna            

Dana Šafářová, Lenka Petříková, Alena Marková, Jana Andrýsková

úklid

Milena Čáslavská, Jana Andrýsková, Jarmila Rektoříková, Alena Hrdličková

 

Pracovníci MŠ