Režim dne se přizpůsobuje věkovému složení třídy a zájmu dětí o činnost. V organizačním řádu je pevně časově stanovena doba podávání jídla, odpočinku a pobytu venku.

Při pobytu venku je přihlíženo k teplotě a povětrnostním podmínkám. V průběhu dne se střídají činnosti spontání a řízené, jejichž základem je hra.


Třídy: Kuřátka, Berušky, Včeličky, Sluníčka   

Ranní blok 6:00-7:00

scházení dětí na určené třídě

7:00-9:40

scházení dětí, spontánní hra, svačina, pohybová cvičení,

řízené činnosti (délka dle věku)

ovocná svačina

Dopolední blok 9:40-11:40

převlékání, pobyt venku:

třída Kuřátka  (9:20-11:20)

třída Berušky  (9:30-11:30)

třída Včeličky (9:40-11:40)

třída Sluníčka (9:50-12:00)

převlékání, příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek

Odpolední blok

12:30-14:00

četba, odpočinek, spánek

14:00-14:30

převlékání, svačina

14:30-16:15

odpolední činnosti dětí

 

Třídy: Motýlci, Delfínci (odloučené pracoviště)  

Ranní blok 6:45-7:30

scházení dětí na určené třídě

7:30-9:20

scházení dětí, spontánní hra, svačina, pohybová cvičení,

řízené činnosti (délka dle věku)

ovocná svačina

Dopolední blok 9:20-9:30

převlékání

9:30-11:30

pobyt venku

11:30-11:45

oběd

11:45-12:15

převlékání

Odpolední blok 12:15-13:30

volné hry do příchodu rodičů a převádění dětí na odpolední

činnosti do hlavní budovy MŠ