V naší školní jídelně připravují kvalitní a vyváženou stravu pro děti i dospělé dvě paní kuchařky. Vedoucí školní jídelny se stará o hladký průběh provozu kuchyně. Má na starosti zásobování, objednávky, skladové hospodářství a fakturace a také úhradu školného a stravného ze strany rodičů v polovině každého kalendářního měsíce.

Naše školní kuchyně