Výlet na Lešnou

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Poslední plavání

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dětský den na školní zahradě

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Do kina nás doprovodil Pat a Mat

1 | 2 | 3 >>

Besídka ke Dni matek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Povídání o včelách s Kristiánkem (Sluníčka)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vycházka na louku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Otevírání studánky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sestavujeme nový stolek na tělovýchovné pomůcky

Slavíme narozeniny Lindušky a Laurinky

1 | 2 | 3 >>

Pohádka U modré tůňky

1 | 2 | 3 >>

Návštěva 1. třídy a Delfínků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>