Aktualita:

Plavání

I v letošním školním roce uskutečníme plavecký kurz pro nejstarší děti. Proběhne celkem 6 lekcí ve spolupráci s Plaveckou školou Zlín.

Jezdit budeme v měsících dubnu a květnu.

 

Máme novou interaktivní tabuli

Projekt MŠ Fryšták 22

Podpora škol formou projektů formou zjednodušeného vykazování

                          - Šablony pro MŠ a ZŠ-

------------------------------------------------------

Projekt MŠ Fryšták 22.pdf (233,7 kB)

-------------------------------------------------------

Zřizovatel MŠ

Město Fryšták

nám. Míru 43

763 16 Fryšták

www.frystak.cz

_________________________

 sdružení rodičů

Věneček, z. s.

www.venecek.cz